Discover the possibility of satisfying your needs.

In deze versie hebben we de mogelijkheid ingebouwd om Leveringen als betaald in te geven.

Bij het maken van de factuur wordt dan automatisch gevraag hoe de factuur betaald werd, zoals in het gavel van contant betaalde facturen.

Dit biedt ook de mogelijkheid om betalingsvermeldingen te activeren op leveringsnota's en facturen (lay-out).

Terug naar SP20SOFT

 

Afdrukken E-mail

In deze versie hebben we ervoor gezorgd dat bij het zoeken naar artikels, zowel bij het invoeren van bestellingen (eerste afbeelding) als bij het opzoeken van artikels in het artikelbeheer (afbeelding 2), de verkoopprijs inclusief BTW zichtbaar is.

Terug naar SP20SOFT

 

 

In deze versie hebben we ook de mogelijkheid voorzien om een niet-gafactureerde leveringsnota toe te wijzen aan een andere klant.

Daarvoor hebben we een knop toegevoegd die zichtbaar wordt wanneer niet-gefactureerde leveringsnota's weergegeven worden.

Door op deze knop (afbeelding van een borstbeeld) te klikken, kan er eenvoudigweg een andre klant geselecteerd worden en wordt de leveringsnota overgeschreven n aar de gekosen klant.

 

Afdrukken E-mail

In deze versie hebben we ervoor gezorgd dat bij het ingeven van de bvestellingen het aantal lijnen wordt opgeteld. (eerste afbeelding).

Terug naar SP20SOFT

 

Vanaf deze versie is het mogelijk om, indien men geen gebruik maakt van het stockbeheer, wel een aankoopprijs en munt kan meegeven aan het artikel.

De klanten facturenlijst wordt afgedrukt in de volgorde van de facturen.

Maar voortaan kan voor de openstaande of volledige lijst een subtotaal gemaakt worden per betalingswijze.

Afdrukken E-mail

SUBMAPPEN KLANTEN

Een interessante aanpassing in deze versie is dat we de mappen van de klanten gewijzigd hebben van het klantnummer naar de naam van de klant met daarachter het klantnummer.

Terug naar SP20SOFT

Dit maakt het eenvoudig om via de verkenner rechtstreeks naar de submappen van de klant te gaan om documenten op te vragen en toe te voegen.

In deze versie hebben we de mogelijkheid gecreëerd om naar eigen keuze extra submappen te maken vor de klanten.

Van het ogenblik de map gemaakt is, wordt deze bij alle bestaande klanten onmiddellijk aangemaakt.

Indien deze map hier verwijderd wordt, blijft ze echter wel bestaan bij de klanten.

Telkens er een klant wordt gewijzigd van naam of nummer, of wordt bijgemaakt, worden deze mappen ook aangemaakt bij de desbetreffende klant.

 

OFFERTES

Verder, is er ook de mogelijk geboden om offertes bij te houden per klant, die via macro's in Word automatisch aangemaakt worden en onmiddellijk onder de map OFFERTE van de klant worden opgeslagen met een unieke offertenummer.

Het spreekt voor zich dat de lay-out van de Word documenten door de klant dient aangemaakt te worden, al dan niet met onze medewerking.

 

In de klantenfiche is er een tab voorzien die alle gemaakte offertes per klant weergeeft. Daar kunnen ze eventueel verwijderd worden, of aangeduid worden als zijnde goed- of afgekeurd.

Door op het icoon van Word te klikken gaat de locatie van de offerte open in de verkenner en kan het document zelf gëopend worden.

 

EXACT ONLINE

Omdat er soms moeilijkheden zijn met het doorboeken naar Exact online, hebben we de mogeljikheid voorzien om individuele facturen door te boeken.

 

We hebben de lengte van de artikelnummers uitgebreid van 13 naar 20 karakters.

Verder hebben we alle kolommen doorheen het programma voorzien van de mogelijkheid om ze te rangschikken van boven naar onder en van onder naar boven door op het hoofd van de kolom te klikken.

 

Afdrukken E-mail

Een vraag

Een vraag?
Stel gerust uw vraag.
Hola, uw naam graag.
Aiai, zo kunnen we U niet antwoorden.
Bericht vergeten?